Dwóch badaczy z Uniwersytetu w Białymstoku w Radzie Doskonałości Naukowej nowej kadencji

0
32

Prof. Marek Konopczyński z Wydziału Nauk o Edukacji oraz prof. Cezary Kuklo z Wydziału Historii zostali wybrani do Rady Doskonałości Naukowej na kadencję w latach 2024-2027.

Prof. Marek Konopczyński znalazł się w gronie trzech osób reprezentujących dyscyplinę pedagogika. Na UwB Kieruje Katedrą Pedagogiki Specjalnej i Działań Twórczych oraz Zakładem Twórczej Resocjalizacji. Specjalizuje się w pedagogice specjalnej oraz resocjalizacyjnej, jest m.in. autorem koncepcji twórczej resocjalizacji.

Prof. Cezary Kuklo jest jednym z trzech naukowców wybranych w dyscyplinie historia. Będzie to jego II kadencja w RDN. Zainteresowania badawcze prof. Kukli to przede wszystkim historia społeczna i gospodarcza oraz demografia historyczna. Kieruje Katedrą Historii Struktur Demograficznych, Gospodarczych i Religijnych, jest dyrektorem Centrum Badań Struktur Społecznych i Gospodarczych Przednowoczesnej Europy Środkowo-Wschodniej.

Rada Doskonałości Naukowej działa na rzecz rozwoju kadry naukowej, m.in. przeprowadza postępowania w sprawie nadania tytułu profesora. W RDN nowej kadencji zasiądzie w sumie 169 naukowców reprezentujących 55 dyscyplin w 10 dziedzinach nauki. Ich wyboru dokonało środowisko naukowe.