Naukowcy z PAN odnaleźli na strychu cerkwi w Nowoberezowie duże fragmenty ikonostasu z XVII wieku

0
21

TO BYĆ MOŻE NAJWIĘKSZE ODKRYCIE ZESPOŁU KATALOGU ZABYTKÓW SZTUKI W POLSCE OD CZASU OBRAZU EL GRECA- podejrzewają naukowcy PAN. Na pewno jedno z największych w ostatnich latach odkryć w dziedzinie historii sztuki w województwie podlaskim. Na strychu cerkwi świętego Jana Teologa w Nowoberezowie odnaleziono ponad 20 elementów ikonostasu z XVII wieku.

Wydawało się, że współcześni inwentaryzatorzy zabytków nie mają już szans na odnajdywanie w terenie monumentalnych obiektów o kilkusetletniej metryce – dzieł, których publikacja może zmienić nasze wyobrażenia o sztuce dawnych wieków na danych obszarach. Jednakże do takiego odkrycia doszło właśnie w województwie podlaskim. Pracownicy Instytutu Sztuki PAN (dr hab. prof. IS PAN Zbigniew Michalczyk, Piotr Jamski i Jan Nowicki z zespołu Katalogu Zabytków Sztuki w Polsce) odnaleźli na strychu  cerkwi w Nowoberezowie koło Hajnówki duże fragmenty ikonostasu z XVII w.

Niemal wszystkie obiekty tego rodzaju z XVII i XVIII w. w zaborze rosyjskim zostały zniszczone w XIX w. lub uległy zagładzie w ubiegłym stuleciu.

IKONOSTAS TEN JEST ZATEM NAJSTARSZY NA PODLASIU I NIE MA DLA NIEGO ANALOGII RÓWNIEŻ NA DAWNYCH ZIEMIACH WIELKIEGO KSIĘSTWA LITEWSKIEGO W GRANICACH DZISIEJSZEJ BIAŁORUSI I LITWY.

Zestawienie odnalezionych fragmentów z archiwaliami pozwoliło na opracowanie rekonstrukcji niemal całej struktury. Jak mógł wyglądać ikonostas w cerkwi parafialnej w tej części Rzeczypospolitej w czasach potopu szwedzkiego, dowiemy się w najbliższych dniach.
Odkrycie zostało  zaprezentowane przez Zbigniewa Michalczyka, Piotra Jamskiego i Jana Nowickiego w środę 11 .10  2023 r  w  Aula Magna Uniwersytetu Medycznego.

Tego samego dnia ukazał się BIULETYN HISTORII SZTUKI nr 3/2023, zawierający monograficzny artykuł poświęcony znalezisku.

Odkrycia dokonano podczas badań prowadzonych w ramach realizacji grantu NPRH „Scalanie dziedzictwa. Inwentaryzacja i dokumentacja zabytków zachodniego pogranicza ziem wschodnich dawnej Rzeczypospolitej”, kierownik: dr hab. Zbigniew Michalczyk, prof IS PAN.

Ilustracja: Michał Archanioł na drzwiach diakońskich, fragment, 2.-3. ćw. XVII w., fot. Piotr Jamski