Białystok. Tereny zielone przy ul. Marczukowskiej będą nosiły nazwę Parku im. Andrzeja Piotra Karolskiego

0
20

Tereny zielone przy ul. Marczukowskiej w Białymstoku zostaną parkiem i będą nosić imię Andrzeja Piotra Karolskiego, zmarłego niedawno dyrektora departamentu gospodarki komunalnej – zdecydowali w poniedziałek miejscy radni

Jak podkreślano w uchwale, Karolski był zaangażowany w powstanie tego miejsca.

Andrzej Piotr Karolski jako wieloletni dyrektor departamentu gospodarki komunalnej w Urzędzie Miejskim w Białymstoku był m.in. pomysłodawcą łąk kwietnych w mieście, stworzył miejską pasiekę, przebudował mini ogród zoologiczny Akcent ZOO. Również z jego inicjatywy zagospodarowano tereny wokół Stawów Marczukowskich. Karolski zmarł w połowie września. Miał 61 lat.

Z wnioskiem o nadanie terenom zielonym przy ul. Marczukowskiej nazwy Park im. Andrzeja Piotra Karolskiego wystąpił do rady miasta prezydent Białegostoku.

Projekt zagospodarowania zdegradowanego terenu Stawów Marczukowskich jako przestrzeni cennej przyrodniczo, ale i przywrócenia mieszkańcom jako miejsca do rekreacji oraz pełniącego znaczącą rolę edukacyjną w zakresie bioróżnorodności i ekologii, powstał z inicjatywy dyrektora Andrzeja Piotra Karolskiego” – napisano w uzasadnieniu do uchwały.

Wskazano, że w ramach tego projektu powstały dwa stawy, na nich wyspy dla ptaków, urządzono teren wokół – ustawiono ławeczki, powstały ścieżki spacerowe, wieża ornitologiczna czy ścieżka edukacyjna. Miejsce stało się chętnie odwiedzane przez mieszkańców. Jak podkreślono w uzasadnieniu, miasto za ten projekt otrzymało liczne nagrody i wyróżnienia.

Stawy Marczukowskie to był nie tylko projekt dyrektora Karolskiego, ale też jego ulubione miejsce – mówiła podczas poniedziałkowej sesji przedstawiając projekt uchwały obecna dyrektorka departamentu gospodarki komunalnej Ewa Kułakowska. Podkreśliła, że współpracowała z Karolskim przez 15 lat i był on człowiekiem wyjątkowym i zaangażowanym w swoją pracę.

„Wyjątkowy człowiek, siewca pomysłów, wielce zasłużony dla swojego miasta i to, co pozostawił po sobie, będziemy chcieli też kontynuować” – dodała.

Rada podjęła uchwałę o upamiętnieniu Karolskiego jednogłośnie. (PAP)