Wezbranie z przekroczeniem stanów alarmowych w zlewniach Supraśli i Biebrzy

0
39

Ostrzeżenie trzeciego stopnia : wezbranie z przekroczeniem stanów alarmowych

Ważność: od godz. 12:00 dnia 06.02.2024 do godz. 12:00 dnia 08.02.2024
Obszar: zlewnia Supraśli i Biebrzy (podlaskie)
Przebieg: W związku ze spływem wód opadowo-roztopowych i prognozowanymi dalszymi opadami deszczu w zlewniach Supraśli i Biebrzy przewiduje się wzrosty poziomu wody powyżej stanów ostrzegawczych, a lokalnie przy przekroczonych stanach alarmowych.

Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska: 90%
Uwagi: W przypadku istotnych zmian w czasie lub przebiegu zjawiska ostrzeżenie może ulec zmianie.