Białostocka filia Akademii Teatralnej zaprasza na 11. Festiwal Szkół Lalkarskich LALKANIELALKA

0
10

11. Międzynarodowy Festiwal Szkół Lalkarskich LALKANIELALKA odbędzie się w Białymstoku od 18 do 22 czerwca – poinformowali organizatorzy

Zaplanowano pokazy spektakli studenckich i profesjonalnych, wykłady, wystawy, warsztaty, a także odsłonięcie muralu.

Festiwal LALKANIELALKA odbywa się w Białymstoku od 2002 roku co dwa lata. Jego ideą była i jest prezentacja nowych form w teatrze lalkowym, które coraz częściej wykraczają poza tradycyjnie postrzegany teatr lalek. Skupia profesjonalnych twórców i adeptów sztuki lalkarskiej z całego świata.

Festiwal organizuje białostocka filia Akademii Teatralnej im. A. Zelwerowicza w Warszawie (ATB) wraz z partnerami: Polskim Ośrodkiem Lalkarskim Polunima, Białostockim Teatrem Lalek oraz Białostockim Stowarzyszeniem Artystów Lalkarzy, których przedstawiciele podpisali w poniedziałek porozumienie na rzecz organizacji tej imprezy.

Tegorocznym hasłem festiwalu jest „Wspólnota”. „Myślę, że to jest szczególna okazja do tego, żeby przypomnieć, że jest to wspólnota artystów, którzy spotykają się wokół sztuki lalkarskiej, wspólnota ludzi, którzy ten festiwal tworzą, wspólnota studencka, która tutaj się gromadzi, i ta wspólnota rozrastająca się o tych wszystkich studentów, gości, artystów, którzy do nas przyjeżdżają” – podkreśliła Anna Lach z ATB, jedna z organizatorek festiwalu. Powiedziała, że to szczególny moment, gdy „odczuwamy świąteczny wymiar takiego spotkania”.

Jak mówiła prorektor ATB, dyrektorka artystyczna festiwalu prof. Marta Rau, festiwal będzie dużym wydarzeniem, ciekawym i inspirującym dla studentów, a także widzów.

„Będzie bogato, ponieważ zaprosiliśmy siedem szkół (lalkarskich), nasza jest ósma. Każda ze szkół będzie prezentować swoje spektakle, będą seminaria naukowe, wykłady (…), warsztaty i coś, co nas bardzo cieszy, po raz pierwszy w tym roku będą rezydencje” – powiedziała Rau.

Dodała, że zostali zaproszeni artyści z zewnątrz, niezwiązani z lalkarstwem, a którzy na festiwal przygotują prezentacje.

Na rezydencję zaproszono duet artystów z Krakowa – Maksymiliana Wnuka i Julię Celer – oraz białoruskiego artystę mieszkającego w Polsce Aleksieja Kolasa. Jak podkreśliła wiceprezes dr Bernarda Bielenia z Białostockiego Stowarzyszenia Artystów Lalkarzy, komisja miała trudny wybór, ponieważ zgłosiło się wiele ciekawych artystów, a był to pierwszy taki nabór. Dodała, że zgłosili się ludzie, którzy chcieli poszerzyć swoje patrzenie na sztukę. „To jest niesamowite” – dodała.

W ramach festiwalu przygotowano program dla studentów, a także dla mieszkańców. Wszyscy chętni będą mogli wziąć udział w otwarciu festiwalu, który ma się odbyć w formie performance w centrum miasta, będą też warsztaty, wystawy. Zaplanowano również odsłonięcie festiwalowego muralu. W Białostockim Teatrze Lalek będzie można zobaczyć spektakle.

Dyrektor Białostockiego Teatru Lalek dr hab. Jacek Malinowski mówił, że teatr odpowiada za nurt profesjonalny. W tym roku zostanie zaprezentowanych ok. 10 spektakli teatrów z całej Europy, a także ze Stanów Zjednoczonych. Przyjadą lalkarze m.in. z Czech, Litwy, Włoch, Austrii, swoje spektakle zaprezentuje też BTL.

Ewa Piotrowska, prezydentka ośrodka Polunima, podkreślała, że festiwal jest ważnym wydarzeniem w środowisku teatralnym. Dodała, że na pewno skupi wielu dyrektorów festiwali teatralnych i ludzi tworzących, którzy będą chcieli zobaczyć, dokąd zmierzają młodzi. Polunima wspiera imprezę merytorycznie, to także wsparcie członków ośrodka.

Festiwal został dofinansowany ze środków Ministerstwa Edukacji i Nauki, Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz budżetu Białegostoku.(PAP)