Prof. dr hab. Mariusz Popławski nowym rektorem Uniwersytetu w Białymstoku.

0
16

Dziekan Wydziału Prawa prof. dr hab. Mariusz Popławski został wybrany nowym rektorem Uniwersytetu w Białymstoku. Wyboru dokonało Kolegium Elektorów składające się ze 100 przedstawicieli uczelni, uprawnionych do głosowania. Nowo wybrany rektor oficjalnie rozpocznie urzędowanie 1 września 2024 roku.

W głosowaniu, które odbyło się w środę, 24 kwietnia 2024 r., prof. Mariusza Popławskiego poparło 65 elektorów. Jego kontrkandydatka – prof. dr hab. Izabela Święcicka, prorektor ds. nauki i współpracy międzynarodowej – otrzymała 31 głosów za.

– Chciałbym bardzo serdecznie podziękować Kolegium Elektorów, obdarzyliście mnie Państwo ogromnym zaufaniem. Obiecuję, że zrobię wszystko, żeby nie zawieść Państwa i osób, które reprezentujecie. Dziękuję wszystkim osobom zaangażowanym w procedurę, przyznam bardzo wyczerpującą, ale pokazaliśmy na Uniwersytecie, że jesteśmy w stanie w spokojny sposób dyskutować, spierać się. To jest bardzo ważne, bo to buduje naszą społeczność akademicką. To są podstawy, to jest fundament, na którym musimy nadal pracować, żeby uniwersytet się rozwijał – mówił tuż po ogłoszeniu wyników  prof. Mariusz Popławski.

W swoim przemówieniu podziękował także uczelnianej Komisji Wyborczej, której przewodniczyła dr hab. Anna Doliwa-Klepacka, prof. UwB oraz prof. dr hab. Marzannie Poniatowicz, która przewodniczyła Kolegium Elektorów UwB, a w środę poprowadziła spotkanie uniwersyteckiej wspólnoty z kandydatami na rektora.

– Spieraliśmy się, mieliśmy inne wizje na rozwój uniwersytetu. Mam nadzieję, że wygrała ta, z której uniwersytet będzie korzystał. Tej wizji mam zamiar poświęcić cztery lata swojego życia i doprowadzić do tego, że za cztery lata wszyscy powiemy, że jesteśmy w innym miejscu, miejscu naszych oczekiwań. Życzę tego sobie i Państwu. Bardzo serdecznie dziękuję panu rektorowi Robertowi Ciborowskiemu, za to, że przez osiem lat Pan Profesor prowadził Uniwersytet najlepiej, jak to było możliwe. Warunki nie były proste. Była pandemia, były inne trudności, z którymi dzięki Panu znakomicie sobie poradziliśmy – podkreślał nowy rektor największej podlaskiej uczelni.

– Wszystkim nam zależy na Uniwersytecie, po prostu. Żeby nam się pracowało lepiej, żyło lepiej. Muszę Państwu powiedzieć, że cieszę się z tego, że po tych ośmiu latach będę miał trochę więcej czasu. Rozmawialiśmy z moim poprzednikiem, Profesorem Etelem i on mi roztaczał piękną wizję tego, jak człowiek przestaje być retorem, co mi bardzo pomogło. Ale oddaję to wszystko w dobre ręce i cieszę się, że prof. Mariusz Popławski będzie, mam nadzieję, to co mi się udało zrobić, w jakiejś części kontynuował, ale zostawi też to swoje piętno, swój odcisk na rozwoju Uniwersytetu – mówił prof. dr hab. Robert Ciborowski, rektor Uniwersytetu w Białymstoku.

Mariusz Popławski jest związany z Uniwersytetem w Białymstoku (UwB) od samego początku swojej kariery naukowej. W 1999 roku, jako 24-latek, uzyskał tytuł magistra prawa na Wydziale Prawa UwB.

Kontynuując rozwój naukowy, Mariusz Popławski odbył studia doktoranckie, zdobywając stopień doktora nauk prawnych w 2003 roku. W międzyczasie, w latach 2001-2003, pracował jako asystent w Zakładzie Prawa Podatkowego na Wydziale Prawa UwB. W 2003 roku dr Mariusz Popławski objął stanowisko adiunkta w Katedrze Prawa Podatkowego na Wydziale Prawa UwB, które zajmował do 2013 roku. Dodatkowo, w latach 2005-2012, pełnił funkcję prodziekana Wydziału Prawa UwB ds. studiów stacjonarnych.

Jako 38-latek, w 2013 roku otrzymał stopień doktora habilitowanego nauk prawnych. W tym samym czasie, zatrudniony został jako profesor UwB w Katedrze Prawa Podatkowego na Wydziale Prawa UwB. Warto dodać, że w 2014 r. dr hab. Mariusz Popławski otrzymał tytuł L.L.M. w zakresie American Legal System uzyskany na Michigan State University, College of Law, East Lansing, USA.

Po habilitacji kariera prawnicza dr. hab. Mariusza Popławskiego nabrała tempa. W 2016 roku objął on stanowisko prorektora UwB ds. rozwoju i współpracy międzynarodowej, które piastował do 2019 roku. W tym okresie pełnił także funkcję przewodniczącego Komisji ds. Kontroli Zarządczej, przewodniczącego Senackiej Komisji Prawno-Statutowej oraz był członkiem Rady Międzyuniwersyteckiego Centrum Informatyzacji na UwB.

W 2017 roku dr hab. Mariusz Popławski został przewodniczącym Rady Nadzorczej Wschodniego Ośrodka Transferu Technologii na UwB (do 2019 r.), a także przewodniczącym uczelnianej Komisji ds. wdrażania i eksploatacji systemów informatycznych na UwB (do 2020 r.) W 2019 r. był przewodniczącym Komisji ds. powołania pierwszej Rady Uczelni na UwB.

W 2019 roku dr hab. Mariusz Popławski objął funkcję dziekana Wydziału Prawa, równocześnie pełniąc rolę przewodniczącego Rady Wydziału Prawa UwB i Rady Dyscypliny Nauki Prawne UwB. Dodatkowo, od tego samego roku jest senatorem UwB.

W wieku 45 lat, czyli w 2020 r. otrzymał tytuł profesora w dyscyplinie nauki prawne. Dzięki temu, został zatrudniony jako profesor w Katedrze Prawa Podatkowego na Wydziale Prawa UwB. Prof. dr hab. Mariusz Popławski jest od 2020 r. przewodniczącym Rady Konsultacyjnej Wydziału Prawa UwB oraz zastępcą przewodniczącego Senackiej Komisji ds. Kadry Naukowej i Zatrudnienia na UwB.

Poza swoją działalnością na Uniwersytecie w Białymstoku, prof. dr hab. Mariusz Popławski pełnił szereg funkcji w innych instytucjach. W latach 2005-2011 był członkiem Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Białymstoku. W 2014 r. objął funkcję członka Komisji Kodyfikacyjnej Ogólnego Prawa Podatkowego powołanej przez Prezesa Rady Ministrów, którą pełnił do 2019 r. Przez 11 lat był członkiem International Fiscal Association z siedzibą w Holandii (do 2022 r.), a w latach 2021-2023 zasiadał w Radzie Naukowej Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorców.

Od 2010 roku prof. dr hab. Mariusz Popławski jest związany z Międzynarodowym Centrum Badań Finansów Publicznych i Prawa Podatkowego (z siedzibą przy Wydziale Prawa UwB), gdzie obecnie pełni funkcję drugiego wiceprezesa. W 2012 roku został członkiem Zespołu Eksperckiego ds. Lokalnego Prawa Podatkowego w ramach Sieci Naukowej Pięciu Uniwersytetów przy Wydziale Prawa UwB. Od 2015 roku jest ekspertem Centrum Czeskiego i Międzynarodowego Prawa Podatkowego, a także arbitrem głównym we Wschodnim Sądzie Arbitrażowym w Białymstoku. W 2021 roku, również jako członek, dołączył do Central and Eastern European Society of Administrative Sciences z siedzibą na Uniwersytecie w Győr (Węgry).