Białostoccy harcerze wyjechali do Włoch by upamiętnić bohaterów bitwy o Monte Cassino

0
10

Harcerska Wyprawa Pamięci w 80. rocznicę Bitwy o Monte Cassino

Harcerze ze Związku Harcerstwa Polskiego Chorągwi Białostockiej wyjechali do Włoch by 18 maja wziąć udział w uroczystościach związanych z 80. Rocznicą Bitwy o Monte Cassino.

To symboliczna podróż, która stanowi hołd dla bohaterów II Korpusu Polskiego gen. Władysława Andersa.

W Wyprawie Pamięci bierze udział 65 harcerek i harcerzy z ZHP Chorągwi Białostockiej. W trakcie uroczystości będą pełnić wartę przy mogiłach żołnierzy. Ponadto podczas wyprawy harcerze będą też promować województwo podlaskie, między innymi częstując uczestników podlaskim jedzeniem: sękaczami czy korycińskim serem.