Rozpoczęła się tegoroczna edycja Hajnowskich Dni Muzyki Cerkiewnej

0
3

Koncert chóru Uniwersytetu Aleksandra Jana Cuzy „Universitas” z rumuńskich Jassów, ubiegłorocznego współzdobywcy pierwszego miejsca w kategorii chórów akademickich, zainaugurował w poniedziałek wieczorem Hajnowskie Dni Muzyki Cerkiewnej w Hajnówce

Tegoroczna edycja festiwalu wpisuje się w obchody stulecia autokefalii polskiej Cerkwi. Honorowym patronatem objął go prezydent RP.

W części konkursowej weźmie udział 25 chórów z Polski, Litwy, Łotwy, Macedonii i Serbii. W związku z sytuacją międzynarodową i agresją rosyjską na Ukrainę nie ma – podobnie jak w 2022 i 2023 roku – chórów z Rosji, Białorusi i Ukrainy, czyli krajów tradycyjnie kojarzonych z prawosławiem.

Ogłoszenie wyników i koncert laureatów odbędzie się w sobotę. Wśród imprez towarzyszących są koncerty uczestników oraz sesja naukowa i wystawa poświęcone stuleciu autokefalii Cerkwi w Polsce.

Hajnowskie Dni Muzyki Cerkiewnej w Hajnówce (podlaskie) odbywają pod patronatem Polskiego Autokefalicznego Kościoła Prawosławnego (PAKP). Cechą charakterystyczną tego festiwalu jest liczny udział chórów parafialnych, na co dzień wykonujących muzykę cerkiewną podczas uroczystości religijnych.

Festiwal w Hajnówce ma już ponad 40-letnią tradycję; pod obecną nazwą organizowany jest od 2002 roku z błogosławieństwem zwierzchnika Cerkwi w Polsce metropolity Sawy. Tradycyjnie odbywa się w maju; w okresie pandemii był przenoszony na wrzesień.

„Śpiew cerkiewny jest głosem Bożym w ludziach; śpiewając w okresie paschalnym mamy świadomość zwycięstwa Boga nad śmiercią” – mówił zwierzchnik PAKP metropolita Sawa, otwierając festiwal. „Dzisiaj ludzkości brakuje wzajemnej, harmonijnej współpracy, przeżywa ona bowiem wiele doświadczeń i patologii, a to powoduje budowę nowej wieży Babel” – podkreślał zwierzchnik polskiej Cerkwi. Metropolita apelował, by bogactwo wiary i duchowości prawosławia przekazywać kolejnym pokoleniom. „Śpiew cerkiewny jest wielkim skarbem Cerkwi prawosławnej” – podkreślał abp Sawa.

Wśród gości poniedziałkowego koncertu inauguracyjnego w hajnowskim soborze św. Trójcy (gdzie będą się odbywały również przesłuchania konkursowe i koncert galowy) byli hierarchowie PAKP, Kościoła Katolickiego, przedstawiciele władz państwowych, samorządowcy i służby mundurowe.

Wojewoda podlaski Jacek Brzozowski określił hajnowski festiwal mianem „najważniejszego muzycznego wydarzenia podlaskiego kalendarza kulturalnego”. „Festiwal sprawia, że stale poszerza się grono, do którego docierają skarby cerkiewnej sztuki muzycznej. Muzyka ta żyje i wciąż się rozwija, o czym mamy okazję przekonać się dzięki temu wydarzeniu” – mówił Brzozowski.

„Muzyka przenosi nas w świat duchowej refleksji i kontemplacji, jej moc kieruje nasze serca ku Bogu i umacnia naszą wiarę” – dodał biskup senior katolickiej diecezji drohiczyńskiej Tadeusz Pikus.

To nie jedyny festiwal muzyki cerkiewnej, który odbywa się w województwie podlaskim, uważanym za centrum prawosławia w Polsce. Na przełomie maja i czerwca w Białymstoku będzie miała miejsce tegoroczna edycja Międzynarodowego Festiwalu Muzyki Cerkiewnej „Hajnówka 2024”, który ponad 20 lat temu został przeniesiony z Hajnówki do stolicy regionu.(PAP)