Podpisano umowę na projekt i budowę pierwszego odcinka trasy S16

0
7

Prawie 315 mln zł ma kosztować projekt i budowa blisko 8,5-kilometrowego odcinka z Knyszyna do Krynic przyszłej trasy S16

Będzie to pierwszy odcinek tej drogi na Podlasiu. Umowę podpisano we wtorek w GDDKiA Białymstoku.

Drogę zaprojektuje i zbuduje wybrane w przetargu konsorcjum firm Mirbud SA i Kobylarnia SA.

„Jest to pierwszy odcinek S16. Będzie on realizowany na bazie decyzji środowiskowej, która była wydana pierwotnie na tzw. dużą obwodnicę Białegostoku, jeszcze wcześniej planowaną jako S19 przez Krynice, Knyszyn, Korycin” – wyjaśnił p.o. dyrektora Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad w Białymstoku Norbert Wyrwich.

Drogowcy oczekują, że w 2025 r. wykonawca uzyska pozwolenie na budowę tej drogi, czyli decyzję ZRID (zezwolenie na realizację inwestycji drogowej), a trasa będzie budowana w latach 2026-2028.

Na trasie zaplanowano 12 obiektów inżynierskich, w tym cztery wiadukty.

„Na północy, od strony Knyszyna, (droga) łączyć się będzie z obecną drogą krajową nr 65 za pomocą ronda. Z kolei na południu, w rejonie miejscowości Krynice, połączy się z projektowaną drogą ekspresową S19 (planowany węzeł Dobrzyniewo). Dalej wspólnym przebiegiem S16 i S19 poprowadzona jest do węzła Białystok Zachód (dawniej Choroszcz), na istniejącej drodze ekspresowej S8” – podała GDDKiA.

Nie wiadomo jeszcze, jaki będzie docelowy przebieg trasy S16 w Podlaskiem. Droga ta, na mocy rozporządzenia Rady Ministrów z maja 2016 r., jest wpisana do sieci dróg ekspresowych w Polsce. Formalnie w Podlaskiem prowadzono prace nad odcinkiem Knyszyn-Ełk (Warmińsko-mazurskie), ale nie doszło do ostatecznego wyboru wariantu przebiegu tej trasy. W grudniu 2021 r. do rządowego programu budowy dróg krajowych, ekspresowych i autostrad do 2030 r. (z perspektywą do 2033 r.) wpisano także budowę drogi ekspresowej na odcinku Białystok-Augustów (do węzła Raczki k. Suwałk).

W związku z S16, obecnie trwa tylko przetarg na dokumentację projektową drogi dwujezdniowej Knyszyn-Korycin. Jak tłumaczyła wcześniej GDDKiA, odcinek ten ma połączyć planowaną trasę S16 Knyszyn-Krynice z powstającą obwodnicą Suchowoli na obecnej dk 8 z Białegostoku do Augustowa.

Przygotowanie dokumentacji dot. odcinka Knyszyn-Korycin ma związek z ostatnimi ustaleniami z Komisją Europejską ws. tego, że konieczna jest analiza sieci dróg w północno-wschodniej Polsce w województwach podlaskim i warmińsko-mazurskim. Chodzi o przyszłość planowanych dróg S16 Knyszyn-Ełk i S8 Augustów-Białystok.

W kwietniu Ministerstwo Infrastruktury informowało PAP, że kwestia wykonania tej strategicznej oceny – wraz z elementami strategicznej oceny oddziaływania na środowisko – jest jednym z warunków wypłaty środków w sektorze drogowym w nowej perspektywie finansowej UE. Resort tłumaczył, że chodzi o uzyskanie niezależnej ekspertyzy, z obiektywną oceną nt. optymalnego układu dróg w tym regionie z uwzględnieniem kwestii społecznych i środowiskowych, która będzie także poddana konsultacjom społecznym. Dopiero wtedy ma być określony plan budowy lub modernizacji dróg w regionie.(PAP)