0
  0

  Konwojent - Białystok - Z nami możesz nauczyć się nowego zawodu!

   Szukam Pracownika /

  Konwojent
  Białystok

  Z nami możesz nauczyć się nowego zawodu – skierujemy Cię na kursy i kwalifikacje niezbędne do podjęcia pracy – Zapraszamy do kontaktu!

  Opis stanowiska:
  -Konwojowanie wartości pieniężnych
  -Kierowanie bankowozem
  -Współpraca z kadrą kierowniczą

  Wymagania:
  -Wpis na listę Kwalifikowanych Pracowników Ochrony Fizycznej (finansujemy kurs)
  -Legitymacja osoby dopuszczonej do posiadania broni (finansujemy kurs)
  -Wysoka kultura osobista
  -Umiejętności komunikacyjne oraz interpersonalne
  -Prawo jazdy kat. B
  -Dyspozycyjność
  -Sumienność
  -Obowiązkowość

  Oferujemy:
  -Umowę zlecenie/ o pracę
  -Możliwość podniesienia kwalifikacji
  -Atrakcyjne wynagrodzenie: stawkę godzinową od 25zł netto!
  -System motywacyjny
  -Najwyższej jakości narzędzia do pracy
  -Pracę z wysoce wyspecjalizowaną kadrą

  Złożenie dokumentów aplikacyjnych na wskazane w ogłoszeniu stanowisko stanowi wyrażenie zgody na przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych w toku postępowania rekrutacyjnego, w którym Pani/Pan aplikuje.
  W przypadku zgody na udział w innych procesach rekrutacyjnych prosimy dodatkowo o umieszczenie poniższej klauzuli:
  Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w dokumentach aplikacyjnych przez SOLID MCG Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Postępu 17, w celu przeprowadzenie kolejnych procesów rekrutacyjnych na inne stanowiska pracy w spółce SOLID MCG Sp. z o.o.
  Klauzula Informacyjna
  1. Administrator
  Administratorem Państwa danych przetwarzanych w ramach procesu rekrutacji jest SOLID MCG Sp. z o.o., ul. Postępu 17, Warszawie
  2. Inspektor ochrony danych
  Z inspektorem ochrony danych osobowych mogą się Państwo kontaktować pod adresem Administratora lub za pośrednictwem poczty elektronicznej, e-mail: iod[at]solidmcg.com.pl
  3. Cel i podstawy przetwarzania
  Państwa dane osobowe w zakresie wskazanym w przepisach prawa pracy [Art. 221 ustawy z 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. 2020 poz. 1320 ze zm.) (dalej: Kp) oraz Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 10 grudnia 2018 r. w sprawie dokumentacji pracowniczej (Dz. U. 2018 poz.2369)] będą przetwarzane w celu przeprowadzenia obecnego postępowania rekrutacyjnego [Art. 221 § 1 pkt. 4 – 6 Kp w zw z. z art. 6 ust. 1 lit. b) RODO. W przypadku danych określonych w art. 221 § 1 pkt. 1 – 3 Kp podstawą jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO]
  Podanie innych danych w zakresie nieokreślonym przepisami prawa, zostanie potraktowane jako zgoda [Art. 6 ust. 1 lit. a) RODO, a w przypadku danych osobowych szczególnych kategorii art. 9 ust.2 lit. a) RODO] na przetwarzanie tych danych osobowych. Wyrażenie zgody w tym przypadku jest dobrowolne, a zgodę tak wyrażoną można odwołać w dowolnym czasie.
  Państwa dane osobowe będą przetwarzane w kolejnych naborach pracowników jeżeli wyrażą Państwo na to zgodę [Art. 6 ust. 1 lit a RODO], która może zostać odwołana w dowolnym czasie.
  4. Odbiorcy danych osobowych
  Państwa dane osobowe mogą być przekazane wyłącznie podmiotom, które uprawnione są do ich otrzymania przepisami prawa. Ponadto mogą być one ujawnione podmiotom, z którymi Administrator zawarł umowę na świadczenie usług serwisowych dla systemów informatycznych wykorzystywanych przy ich przetwarzaniu.
  5. Okres przechowywania danych
  Państwa dane zgromadzone w obecnym procesie rekrutacyjnym będą przechowywane do zakończenia procesu rekrutacji.
  W przypadku wyrażonej przez Państwa zgody na wykorzystywane danych osobowych dla celów przyszłych rekrutacji, Państwa dane będą przechowywane przez 6 miesięcy.
  6. Prawa osób, których dane dotyczą
  Mają Państwo prawo do:
  a) dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
  b) sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych;
  c) ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
  d) usunięcia danych osobowych;
  e) wniesienia skargi do Prezesa UODO (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 – 193 Warszawa).
  7. Informacja o wymogu podania danych
  Podanie przez Państwa danych osobowych w zakresie wynikającym z art. 221 Kodeksu pracy jest niezbędne, aby uczestniczyć w postępowaniu rekrutacyjnym. Podanie przez Państwa innych danych jest dobrowolne.

  • Listing ID: 49560
  Kontakt

  Białystok Show Phone Number *****

  Kontakt z właścicielem