0
  19

  Mieszkanie 44 m2 Białystok Dziesięciny do wynajęcia Zagórna

   Nieruchomości / / Popularny

  1,550,00 zł

  Mieszkanie 44 m2 Białystok Dziesięciny do wynajęcia Zagórna

  44m2 2 pokoje + kuchnia. Pierwsze piętro. Blok 4 piętrowy, cegła silikatowa, rok budowy 1995. Duży balkon. Piwnica. Zaciszna okolica, dużo zieleni. Wszystkie niezbędne elementy infrastruktury w promieniu 5 minut marszu (szkoła, przedszkole, ryneczek, sklepy, przychodnia, pawilony handlowo-usługowe, przystanki autobusowe, parkingi strzeżone). Opłata miesięczna wraz z opłatami komunalnymi (bez prądu i gazu) wynosi 1550 zł. Jeśli zużycie będzie mniejsze, różnica zostanie zwrócona.
  Mile widziani najemcy z zagranicy.

  Informacje organizacyjne:
  1. Prąd: dla wygody najemcy w mieszkaniu zamontowany jest licznik przedpłatowy – konto należy doładować PRZED użyciem (tak jak kartę w telefonie).
  2. Gaz: dla uproszczenia umowę z Zakładem Gazowniczym najemca podpisuje na własne nazwisko i rozwiązuje ją po zakończeniu najmu (zgoda właściciela mieszkania nie jest potrzebna w żadnym przypadku).

  Warunki KONIECZNE najmu:
  1. Wszyscy zainteresowani MUSZĄ być w stanie wskazać osobę z polskim obywatelstwem i prawem do dowolnego lokalu mieszkalnego, która notarialnie zagwarantuje przyjęcie lokatora po wygaśnięciu umowy.
  2. Wnoszenie opłat wyłącznie przelewem na konto.
  3. Wymagana umiejętność posługiwania się internetem w celu doładowania licznika prądu.
  4. Suma niezbędna w dniu podpisania umowy najmu mieszkania: 1550 zł opłata miesięczna z góry + 1550 zł kaucja (zwracana po zakończeniu najmu) + połowa opłaty notarialnej (ok 200 zł) = 3300zł.

  Kontakt wyłącznie telefoniczny: 60jeden538044 wyłącznie między 20:00 a 22:00.

  Иностранные жильцы приветствуются. Общаюсь по-русски.

  44 кв. метра 2 комнаты + кухня. Второй (по-русски) этаж. 4-х этажный блок, силикатный кирпич, год постройки 1995. Большой балкон. Подвал. Тихий район, много зелени. Все необходимые элементы инфраструктуры в 5 минутах ходьбы (школа, детский сад, рынок, магазины, поликлиника, торгово-сервисные павильоны, автобусные остановки, охраняемые автостоянки). Ежемесячная плата, включая коммунальные платежи (без учёта электроэнергии и газа), составляет 1550 злотых. Если потребление будет ниже, разница будет возвращена.

  Организационная информация:
  1. Электричество: для удобства в квартире установлен счётчик предоплаты – счёт надо пополнить ДО того, как его использовать (как предоплаченную симкарту в телефоне).
  2. Газ: для упрощения арендатор подписывает договор с газовым заводом от своего имени и расторгает его после расторжения договора аренды (согласие владельца не требуется в любом случае)

  Условия (НЕОБХОДИМЫЕ!!) аренды:
  1. Всем заинтересованным НЕОБХОДИМО указать лицо с польским гражданством обладающее правом до любого жилья и которое (лицо) нотариально даст гарантию принятия жильцов в случае прекращения действия договора.
  2. Оплата только банковским переводом.
  3. Необходимая возможность использоваться интернетом для зарядки счётчика электроэнергии.
  4. Сумма, необходимая в день подписания договора аренды квартиры: ежемесячная авансовая плата в размере 1550 злотых + залог в размере 1550 злотых (возвращается в конце срока аренды) + половина нотариальной платы (ок. 200 злотых) = 3300 злотых.

  Обращаться исключительно по-мобильнику: +48601пять38044 исключительно между 20:00 и 22:00.

  Foreign tenants are welcome. I speak English.

  44m2 2 rooms + kitchen. First floor. Four floors block built of white silicate bricks, built in 1995. Big balcony. Cellar. Quiet and green neighbourhood. All utilities in 5 min. walk radius (school, nursery, mini market, shops, medical practice, trading and services outlets, bus stops, secured car parks). Monthly payment including municipal fees (without electricity or gas) is 1550 zł. If usage appears to be less – the difference will be refunded.

  Organizational information:
  1. Electricity: for the tenant’s convenience, a pre-paid meter is installed in the apartment – the account must be topped up BEFORE use (like the card in the phone).
  2. Gas: to simplify, the tenant signs the contract with the Gas Supplier on its own name and terminates it after the rental is terminated (the consent of the landlord is not necessary in any case).

  NECESSARY conditions of rent:
  1. All interested MUST be able to indicate a person with Polish citizenship and the right to any dwelling, which will notarially guarantee the tenant’s acceptance after the contract expires.
  2. Making payments only by bank transfer.
  3. The required ability to use the internet to recharge the electricity meter.
  4. Sum necessary on the day of signing a flat rental agreement: 1550 zł monthly fee in advance + 1550 zł deposit (returned at the end of the lease) + half of the notary fee (about 200 zł) = 3,300 zł.

  Mobile contact only: +48601five38044 strictly between 20:00 and 22:00

  • Listing ID: 37054
  Kontakt

  ul. ZagórnaBiałystok,15-820 Show Phone Number *****

  Kontakt z właścicielem