0
  17

  Oferta Spółdzielni Socjalnej Dobrydzień dla firm.

   Zamienię / Oddam / / Popularny

  OFERTA SPÓŁDZIELNI SOCJALNEJ „DOBRYDZIEŃ”
  DLA MIKRO, MAŁYCH I ŚREDNICH FIRM

  Kompleksowe przygotowanie i realizacja projektów
  • opracowanie koncepcji projektu i jego realizacji
  • projektowanie wieloźródłowego finansowania projektu, w tym
  środkami wsparcia z:
  o programów krajowych,
  o programów Unii Europejskiej,
  o programów i funduszy innych donorów
  • przygotowanie dokumentacji do aplikowania o wsparcie
  • aplikowanie w imieniu klienta o wsparcie
  • kuratela rozliczeń finansowych w projekcie

  Profesjonalne opracowanie i wykonanie:
  • biznes planów
  • studiów wykonalności
  • analiz ekonomicznych i finansowych,
  • analiz strategicznych i strategii rozwoju

  Wsparcie administracyjno-organizacyjne
  • dobór formy prowadzenia działalności gospodarczej
  • rejestracja firmy w CEIDG
  • założenie spółki kapitałowej w systemie PRS (S24)
  • projektowanie struktury funkcjonalnej
  • planowanie obiegu dokumentów i trybu postępowania z nimi
  • opracowanie regulaminów, standardów, instrukcji
  • przekształcenie indywidualnej działalności w dowolną spółkę prawa handlowego
  • stworzenie start-up
  • zakup know-how, wiedzy nieopatentowanej, patentów, wyników B+R
  • zorganizowanie własnych badań B+R
  • organizacja współpracy z naukowcami, jednostkami badawczymi, uczelniami
  • przygotowanie wniosków kredytowych i pożyczkowych
  • własnych badań B+R
  • organizacja współpracy z naukowcami, jednostkami badawczymi, uczelniami
  • przygotowanie wniosków kredytowych i pożyczkowych

  • Listing ID: 42978
  Kontakt

  RadymnoBiałystok Show Phone Number *****

  Kontakt z właścicielem