0
    2

    Studia: dziennikarstwo, pedagogika, psychologia

    Dodane 1 tydzień temu

    Warszawska Wyższa Szkoła Humanistyczna im. Bolesława Prusa zaprasza na studia licencjackie, magisterskie i podyplomowe na kierunkach: dziennikarstwo, pedagogika oraz psychologia.

    W ramach studiów I stopnia (licencjackich) na kierunku „Dziennikarstwo i komunikacja społeczna” studenci otrzymują kompleksowe przygotowanie do pracy w zawodzie dziennikarza i innych profesjach, w których liczy się szeroko pojęta komunikacja społeczna, w tym związanych z reklamą, edukacją medialną i public relations.
    Studenci uzyskują gruntowną wiedzę z obszaru dziennikarstwa i komunikacji społecznej oraz praktyczne umiejętności związane z wystąpieniami przed kamerą, pracą z mikrofonem i autoprezentacją, a także z obsługą nowoczesnego sprzętu w studiu telewizyjnym i radiowym.

    Studia pedagogiczne są adresowane głównie do osób, które wiążą swoją przyszłość z pracą w sektorze edukacyjnym.
    W ofercie WWSH znajdują się:
    3-letnie studia licencjackie i 2-letnie studia magisterskie na kierunku „Pedagogika”, m.in. w specjalnościach „Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza z terapią pedagogiczną”, „Edukacja dla bezpieczeństwa”, „Pedagog szkolny z terapią pedagogiczną”; 5-letnie jednolite studia magisterskie na kierunku „Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna”; studia podyplomowe, m.in. „Mediacje szkolne”, „Pedagogika dla osób bez przygotowania pedagogicznego”, „Zarządzanie w oświacie i instytucjach kultury”.

    Psychologia należy do najczęściej wybieranych kierunków studiów w Polsce.
    5-letnie jednolite studia magisterskie na kierunku „Psychologia” pozwalają rozwinąć myślenie krytyczne, poznać i zrozumieć mechanizmy rządzące ludzkimi emocjami i relacjami międzyludzkimi, zbudować warsztat metod badawczych pomocnych w analizie ludzkich zachowań, nauczyć się wrażliwości i empatii oraz tego, jak pomagać ludziom przezwyciężać ich problemy.
    Oferta studiów psychologicznych WWSH obejmuje specjalności „Psychologia kliniczna” oraz „Psychologia biznesu i doradztwa zawodowego”.

    Zapraszamy do kontaktu z Działem Rekrutacji:
    Warszawska Wyższa Szkoła Humanistyczna im. Bolesława Prusa
    ul.Smulikowskiego 6/8
    00-389 Warszawa
    tel.: +48 690 890 760
    e-mail: rekrutacja@wwsh.edu.pl

    WWSH

    Kontakt

    Kontakt z właścicielem