Polityka prywatności

Portal Podlasiak.info szanuje prawo użytkowników do prywatności, dlatego też stosuje odpowiednie rozwiązania technologiczne zapobiegające ingerencji w prywatność przez osoby trzecie. Jednocześnie informujemy, że nie sprzedajemy i nie udostępniamy danych personalnych oraz adresowych naszych użytkowników oraz klientów.
zapis do newslettera i dane osobowe
Zostawiając swoje dane w portalu Podlasiak.info, każdy użytkownik oświadcza, że podane przez niego dane są zgodne z prawdą, a także wyraża zgodę (z aktualnie obowiązującą Ustawą o ochronie danych osobowych) na ich przetwarzanie – wyłącznie dla celów portalu Podlasiak.info oraz jego wydawcy firmy F.H.U Lin-Art.

Udostępnianie swoich danych nie jest obowiązkowe w przypadku komentowania oraz dostępu do treści prezentowanych przez portal Podlasiak.info. Rejestracja może być wymagana w przypadku innych usług świadczonych przez portal, jednak o jej włączeniu decyduje wydawca portalu.
Użytkownik ma prawo do usunięcia swoich danych osobowych z baz danych portalu Podlasiak.info. W tym celu należy przesłać stosowną informację na adres redakcja@Podlasiak.info (z adresu e-mail wykorzystywanego w procesie rejestracji)
Administratorem danych osobowych jest wydawca portalu firma F.H.U. Lin-Art z siedzibą w Knurowie.
Polityka cookies
Korzystając z portalu Podlasiak.info użytkownik wyraża zgodę na używanie plików cookies, na zasadach przedstawionych w Polityce cookies.
Dane zbierane automatycznie
Podczas wizyty na serwisie, automatycznie zbierane są dane dotyczące adresu IP, nazwy domeny, typu przeglądarki oraz systemu operacyjnego – dane te nie pozwalają jednak na jednoznaczne zidentyfikowanie użytkownika.
Informacje dodatkowe
Portal Podlasiak.info zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w Polityce prywatności zgodnie z obowiązującym prawem i w sposób, który nie narusza wolności do dysponowania danymi osobowymi przez użytkownika.