Promocja gospodarcza – konkurs

0
23

Dwudziestego dziewiątego września mija termin przyjmowania wniosków do III tury konkursu na realizację przedsięwzięć, w ramach których świadczone będą usługi promocyjne na rzecz Białegostoku. Miasto na ten cel przeznaczyło 60 tysięcy złotych.

Otwarty konkurs ofert skierowany jest do regionalnych, ponadregionalnych i branżowych organizacji zrzeszających przedsiębiorców oraz do klastrów. Uczestnikami mogą być wyłącznie podmioty mające siedzibę w Białymstoku.

Wsparcie finansowe będzie przyznawane za działania promocyjne na rzecz Białegostoku w trakcie realizacji różnych przedsięwzięć – targów i wystaw. Chodzi o działania z zakresu promocji gospodarczej, których celem jest budowanie pozytywnego wizerunku naszego miasta w kraju i zagranicą.

Na realizację jednego przedsięwzięcia można uzyskać maksymalnie 25 tys. zł. Wsparcie Miasta nie może przekroczyć 50% całkowitych kosztów. Projekt musi zostać zrealizowany do 30 listopada.

Wnioski należy składać osobiście w Urzędzie Miejskim w Białymstoku, w Departamencie Strategii i Rozwoju przy ul. Słonimskiej 1, pok. 908 (sekretariat), IX piętro, w godzinach pracy urzędu lub za pośrednictwem poczty na adres: Urząd Miejski w Białymstoku – Departament Strategii i Rozwoju, ul. Słonimska 1, 15-950 Białystok. Decyduje data wpływu do Urzędu Miejskiego, a nie data stempla pocztowego. Na kopercie należy umieścić nazwę konkursu „Otwarty konkurs ofert na realizację przedsięwzięć mających na celu promocję gospodarczą Miasta Białystok”.

Szczegółowe informacje o konkursie dostępne są na stronie www.bip.bialystok.pl.

Kamila Busłowska

 

źródło:bialystok.pl

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here