Budżet Białegostoku na 2018 rok

0
49

Przebudowa lotniska na Krywlanach, budowa Trasy Niepodległości, liczne inwestycje w drogi osiedlowe, inwestycje oświatowe, uzbrajanie terenów inwestycyjnych, budowa bloków komunalnych to tylko niektóre z 297 inwestycji zaplanowanych do realizacji w budżecie Białegostoku na 2018 r.

W przyszłym roku po raz kolejny, budżet Miasta Białegostoku przekroczy 2 mld złotych. Miasto więcej wyda na drogi i infrastrukturę drogową oraz inwestycje oświatowe. Znacząco wzrośnie kwota przeznaczona na kulturę i ochronę dziedzictwa narodowego.

Dochody Miasta wyniosą 2,096 mld zł a wydatki blisko 2,355 mld zł. Najważniejsze wydatki bieżące to te z zakresu:

 • pomocy społecznej w wysokości 110,471 mln zł (są to m.in. zasiłki stałe i celowe, dodatki mieszkaniowe, programy pomocowe),
 • edukacji – 595,786 mln zł,
 • lokalnego transportu zbiorowego –116,111 mln zł,
 • administracji publicznej – 103,794 mln zł,
 • rodziny – 257,750 mln zł.

W 2018 rok deficyt budżetowy ma wynieść 258,865 mln zł, ale co ważne blisko 34,6% wszystkich wydatków Miasta to te majątkowe.

Taka struktura wydatków oznacza, że pieniądze te „pracują” na zmiany w naszym mieście – mówi prezydent Białegostoku Tadeusz Truskolaski. – Możemy skorzystać z ostatniej szansy na zdobycie środków unijnych na miejskie inwestycje. Rok 2018 to ostatnia możliwość na pozyskanie ich w takim wymiarze.

Na inwestycje Miasto przeznaczy 689,12 mln zł, w tym na inwestycje realizowane z dofinansowaniem UE w kwocie 351,9 mln zł.

Na drogi i infrastrukturę towarzyszącą drogom Miasto planuje przeznaczyć w tym roku ok. 554,127 mln zł. Najważniejsze inwestycje drogowe to:

 • budowa Trasy Niepodległości – 231,984 mln zł,
 • przebudowa ul. Ciołkowskiego 49,467 mln zł,
 • poprawa dostępności centrum Białegostoku dla komunikacji miejskiej (Al. Tysiąclecia Państwa Polskiego, przedłużenie ul. Sitarskiej do ul. Świętokrzyskiej, ul. Jurowiecka) – 47,374 mln zł,
 • realizacja projektu „Rozwój infrastruktury transportu miejskiego” (odcinki ulic: Legionowej, Wiosennej, J.K. Branickiego, Produkcyjnej, dojazd do Elewatorskiej, A. Mickiewicza, K. Pułaskiego, Gminnej, wlot drogi z Hryniewicz, Klepacka) – 38,539 mln zł,
 • poprawa dostępności komunikacyjnej miasta Białegostoku od strony Warszawy – włączenie do trasy ekspresowej S8 – 65,200 mln zł,
 • budowa parkingów osiedlowych na terenach gminnych – 1 mln zł,
 • rozwój komunikacji rowerowej – ok. 14 mln zł,
 • uzbrojenie terenów inwestycyjnych w Białymstoku18,676 mln zł,
 • przebudowa odcinka ul. Proletariackiej i ul. L. Waryńskiego – 3,275 mln zł,
 • przebudowa ulic na osiedlu Starosielce (ul. Nowosielska na odcinku od ul. Francuskiej do ul. ks. J. Popiełuszki /2016-2018/ Budżet Obywatelski 2016) – 2,5 mln zł,
 • budowa ul. Liniowej – 5,8 mln zł,
 • budowa drogi dojazdowej do żłobka przy ul. Oriona – 1,255 mln zł,
 • budowa pasa startowego na Krywlanach wraz z odwodnieniem – 44,200 mln zł.

W przyszłym roku Miasto będzie kontynuować budowę budynków komunalnych. Wydatki na ten cel wyniosą 1,8 mln zł.

Znacząco wzrosną wydatki na kulturę i ochronę dziedzictwa narodowego. Na 2017 zaplanowano na ten cel ponad 36 mln zł, w 2018 r. kwota ta wyniesie ponad 62 mln zł. Na inwestycje oświatowe przeznaczono ok. 59,9 mln zł, w tym m.in. na:

 • rozbudowę Szkoły Podstawowej nr 51 – 15 mln zł,
 • budowę sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej nr 26 – 6,8 mln zł,
 • rozbudowę Przedszkola Samorządowego nr 31 przy ul. Świętokrzyskiej 43,1 mln zł,
 • rozbudowę Przedszkola Samorządowego nr 47 przy ul. Św. Wojciecha 141,7 mln zł,
 • w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dotyczących rozbudowy i przebudowy 5 jednostek oświatowych (zespołów szkół) zaplanowano wydatki na kwotę ok. 25 mln.

Pozostałe największe inwestycje zaplanowane na 2018 r.:

 • Laboratorium Młodego Mistrza i Odkrywcy w Białymstoku – 4,383 mln zł,
 • rozbudowa Samodzielnego Szpitala Miejskiego im. PCK przy ul. H. Sienkiewicza 79 – 5 mln zł,
 • budowa żłobka na osiedlu Bacieczki – 5, 650 mln zł,
 • przebudowa i budowa infrastruktury przeciwdziałającej zalewaniu wodami opadowymi – 2,5 mln zł,
 • zagospodarowanie parku przy ul. A. Fredry – I i II etap – 2,3 mln zł,
 • modernizacja indywidualnych źródeł energii cieplnej lub elektrycznej w Białymstoku – 5,248 mln zł,
 • przygotowanie infrastruktury ogrodów działkowych w rejonie ulicy Produkcyjnej 1,2 mln zł.

W sumie Miasto planuje realizację blisko 300 inwestycji, które w dużym stopniu zmienią oblicze Białegostoku i przyczynią się do jego dalszego rozwoju.

Anna Kowalska

bialystok.pl

 

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here