Kursy samoobrony, czyli kobieta bezpieczna

0
25

W ramach kampanii 16 Dni Przeciwko Przemocy Wobec Kobiet policjanci białostockiej prewencji, wspólnie z instruktorami Jagiellonia Judo Club Białystok, przeprowadzili kursy samoobrony dla podopiecznych placówek udzielających wsparcia osobom doznającym przemocy.

Co roku 25 listopada, w dniu ustanowionego przez Zgromadzenie Ogólne ONZ, Międzynarodowego Dnia Eliminacji Przemocy wobec Kobiet, startuje kampania „16 Dni Przeciwko Przemocy wobec Kobiet”. To międzynarodowa kampania na rzecz wyeliminowania wszelkich form przemocy wobec kobiet. Akcja zakończyła się 10 grudnia, czyli w Dniu Praw Człowieka. Data ta nie jest przypadkowa – symbolicznie podkreśla, że przemoc ze względu na płeć stanowi pogwałcenie praw człowieka.

Z uwagi na znaczenie problematyki przemocy w rodzinie, ze szczególnym uwzględnieniem przemocy wobec kobiet – również białostoccy policjanci włączyli się w to przedsięwzięcie. Funkcjonariuszki z Wydziału Prewencji Komendy Miejskiej Policji w Białymstoku, wspólnie z instruktorami Jagiellonia Judo Club Białystok, zorganizowali kursy samoobrony dla pań. Sytuacje zagrożenia, w jakich mogą znaleźć się potencjalne ofiary, występują przeważnie w miejscach, w których najmniej się tego spodziewają. Nikt nie jest w stanie przewidzieć, kiedy i gdzie mogą one wystąpić. Podczas prowadzonych zajęć instruktor przekazywał podopiecznym placówek udzielających wsparcia osobom doznającym przemocy wiedzę na temat bezpieczeństwa, a w szczególności: umiejętności rozpoznawania sytuacji niebezpiecznych; umiejętności zachowania się w takich sytuacjach, a także stosowania podstawowych technik samoobrony.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here