Prezydent Białegostoku o polityce spójności

0
34

Tadeusz Truskolaski, prezydent Białegostoku, zabiega w Brukseli o uproszczoną politykę spójności po 2020 roku. W stolicy Belgii trwa Europejski Tydzień Regionów i Miast.

W siedzibie Europejskiego Komitetu Regionów odbyło się ósme posiedzenie Międzyregionalnej Grupy Regionów Słabiej Rozwiniętych. Spotkanie otworzył przewodniczący Karl-Heinz Lambertz. W swoim wystąpieniu skupił się na nowopowstałej #CohesionAlliance – koalicji tych, którzy uważają, że polityka spójności Unii Europejskiej musi pozostać filarem przyszłości UE. Członkowie sojuszu, wiodące europejskie stowarzyszenia miast i regionów oraz Europejski Komitet Regionów domagają się, aby dzięki budżetowi UE po 2020 r. polityka spójności stała się silniejsza, skuteczniejsza i dostępna dla każdego regionu UE.

Celem polityki spójności jest wspieranie działań prowadzących do wyrównania warunków ekonomicznych i społecznych we wszystkich regionach Unii Europejskiej. Prezydent Białegostoku Tadeusz Truskolaski w trakcie swojego wystąpienia podziękował członkom Międzyregionalnej Grupy Regionów Słabiej Rozwiniętych za aktywną pracę nad opracowaniem ostatecznej wersji stanowiska w sprawie uproszczeń polityki spójności po 2020 roku. Podkreślił, że przyjęcie tego stanowiska zbiega się w czasie ze wzmożoną dyskusją nad przyszłym budżetem UE.

Polityka spójności przyniosła korzystne zmiany w regionach słabiej rozwiniętych i była głównym źródłem inwestycji. Musimy być jednak świadomi, że pomimo stopniowego zmniejszania regionalnych dysproporcji gospodarczych regiony słabiej rozwinięte bez odpowiedniego wsparcia nie będą w stanie wyrównywać różnic, a nawet, jak pokazują ostatnie badania, dystans do bogatszych uległ zwiększeniupowiedział Tadeusz Truskolaski.

System realizacji polityki spójności, zdaniem prezydenta Białegostoku, powinien gwarantować stabilność otoczenia prawnego, redukcję obciążeń administracyjnych i zapewnić wdrożenie oczekiwanych przez poszczególne państwa uproszczeń procedur. Dzięki temu łatwiej byłoby realizować cele tej polityki.

– Polityka spójności powinna być skuteczniej niż dotąd zorientowana na rezultaty. Stąd też konieczne jest, by uzgodnione cele rozwojowe były nadrzędne wobec stosowanych rozwiązań wdrożeniowych. Należy zapewnić jednoznaczny podział zadań i odpowiedzialności między Komisją Europejską a krajami członkowskimi i regionami tak, aby maksymalnie wykorzystać potencjał tkwiący w tym modelu zarządzaniazaznaczył prezydent Truskolaski.

Polskim samorządom zależy na utrzymaniu zdecentralizowanego systemu zarządzania funduszami, który był i pozostaje najbardziej efektywny w skali Europy. Przyszła polityka spójności powinna obejmować wszystkie regiony UE, a jej narzędzia powinny być dostosowane do specyfiki poszczególnych obszarów.

Więcej informacji o inicjatywie #CohesionAlliance można znaleźć na stronie cohesionalliance.eu.

Kamila Busłowska

źródło:bialystok.pl

 

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here