Ponad milion złotych na kulturę

0
20

Milion czterysta pięćdziesiąt tysięcy złotych to budżet corocznego konkursu ofert w dziedzinie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego. Dotyczy projektów, które będą realizowane w 2019 roku. Termin przyjmowania zgłoszeń upływa 14 grudnia.

W otwartym konkursie ofert mogą wziąć udział podmioty, które zgłoszą działania wspierające i promujące ofertę kulturalną w naszym mieście. Wśród tych działań mogą być m.in. wydarzenia o wysokiej randze artystycznej – festiwale, konkursy, prezentacje, spektakle. Proponowane przedsięwzięcia muszą zostać zrealizowane w 2019 roku, między 2 stycznia a 31 grudnia. O przyznanie dotacji mogą ubiegać się m.in. organizacje pozarządowe, stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego czy spółdzielnie socjalne. Jeden oferent może złożyć maksymalnie dwie oferty.

Ofertę należy sporządzić i złożyć przez platformę www.witkac.pl. Następnie – wydrukować, podpisać i przynieść w wersji papierowej do Departamentu Kultury, Promocji i Sportu Urzędu Miejskiego w Białymstoku, ul. Słonimska 8, pok. nr 205 do 14 grudnia, do godziny 15.00.

Kamila Bogacewicz

bialystok.pl

 

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here