Prawosławni i wierni innych obrządków wschodnich we wtorek paschalny odwiedzają cmentarze

0
15

Trzeci dzień świąt Wielkanocnych – wierni Cerkwi prawosławnej odwiedzają groby bliskich

Świętujący Wielkanoc wierni Cerkwi w paschalny wtorek modlą się za zmarłych i odwiedzają groby bliskich. Niektórzy przynoszą pisanki, by z bliskimi, którzy odeszli, symbolicznie dzielić się radością zmartwychwstania.

W tym roku Wielkanoc w Cerkwi i w innych Kościołach wschodnich, m.in. u grekokatolików, wypadła 5 maja, czyli pięć tygodni później niż u katolików. Wynika to z nieco innego sposobu wyliczania daty tego święta w obu obrządkach. Dlatego tylko raz na kilka lat termin jest wspólny, bo zwykle Kościoły wschodnie obchodzą to święto później, a różnica może być właśnie nawet pięciotygodniowa.

Prawosławny Ośrodek Miłosierdzia „Eleos” zorganizował we wtorek w Białymstoku – stolicy regionu, gdzie są największe w kraju skupiska prawosławnych – wielkanocne spotkanie dla kilkudziesięciu osób potrzebujących, którymi na co dzień się opiekuje.

We wtorek paschalny duchowni od rana święcą groby; w Białymstoku ma to miejsce przede wszystkim na cmentarzu przy ul. Wysockiego, należącym do prawosławnej parafii pw. Wszystkich Świętych. Liturgię w tej parafii będzie celebrował biskup supraski Andrzej.

Niektórzy wierni odwiedzali groby bliskich już po święceniu pokarmów w Wielką Sobotę, zostawiając tam pisanki.

Duchowni zwracają uwagę, że przynoszenie pisanek na groby to dawny zwyczaj, który jednak część prawosławnych w naszym kraju wciąż zachowuje. Pisanka na grobie ma symbolizować udział zmarłych w zmartwychwstaniu. Najczęściej przynoszone są na cmentarze jajka malowane na czerwono, bo to kolor związany właśnie ze zmartwychwstaniem Chrystusa.

Okres paschalny, po Wielkiejnocy, jest w Cerkwi ważnym czasem wspominania zmarłych. Jest to przede wszystkim tzw. radonica – dzień wspominania i modlitw za zmarłych, przypadający w drugi wtorek po Zmartwychwstaniu Pańskim (w tym roku 14 maja). Wówczas także na cmentarzach pojawią się nie tylko znicze, ale też pisanki. W wielu podlaskich wsiach praktykuje się też zwyczaj noszenia pisanek na cmentarze w niedzielę (tzw. prowody) i w poniedziałek, tydzień po Świętach Wielkanocnych.

Prawosławie jest drugim co do liczby wiernych wyznaniem w Polsce. Hierarchowie Polskiego Autokefalicznego Kościoła Prawosławnego ich liczbę szacują na 450-500 tys. osób. W Narodowym Spisie Powszechnym przeprowadzonym w 2021 r. przynależność do Kościoła prawosławnego w Polsce zadeklarowało (pytanie o wyznanie było dobrowolne, można było odmówić na nie odpowiedzi) niecałe 151,7 tys. osób.(PAP)