Białystok. Polacy i Białorusini wspólnie apelowali o wolność dla Andrzeja Poczobuta

0
50

Przy pomniku księdza Jerzego Popiełuszki w Białymstoku, gdzie od wielu miesięcy stoi symboliczny portret Andrzeja Poczobuta, Polacy i Białorusini uczestniczyli w kolejnej akcji Solidarności. Apelowali o wolność dla Andrzeja Poczobuta i wszystkich więźniów politycznych na Białorusi

Spotkanie rozpoczęło się minutą ciszy pamięci artysty Alesia Puszkina, tragicznej ofierze reżymu Łukaszenki.

„Musimy mówić o tym, ile zła dzieje się na Białorusi” – podkreślali uczestnicy akcji.

Andrzej Poczobut to jeden z naszych symboli, tak jak wielu znanych więźniów politycznych. Jesteśmy tu, aby nie zapominać o tym, co dzieje się 50 km stąd, żeby przypomnieć mieszkańcom Białegostoku i Polakom w całym kraju, że Polacy na Białorusi są prześladowani – mówi prezes podlaskiego oddziału Stowarzyszenia „Wspólnota Polska” Anna Kietlińska. – Przyzwyczailiśmy się do tej sytuacji, która jest na Białorusi, do procesów, więźniów politycznych i umyka nam taka ludzka solidarność – dodaje Anna Kietlińska.

Jak powiedział wiceprezes ZPB Marek Zaniewski takie akcje organizowane są już trzeci rok.

Co miesiąc przychodzą ludzie, wykazują swoją solidarność z więźniami politycznymi. Musimy nagłaśniać i mówić o problemach, które są na Białorusi, pokazywać, że nie zgadzamy się z tym wszystkim, co dziś odbywa się na Białorusi – tłumaczy Marek Zaniewski.

Andrzej Poczobut, dziennikarz i działacz Związku Polaków na Białorusi, 8 lutego 2023 roku został skazany przez łukaszenkowski sąd na 8 lat kolonii karnej o zaostrzonym rygorze za „podżeganie do nienawiści” i „rehabilitację nazizmu”, a także „wzywanie do wprowadzenia sankcji”. Poczobut został aresztowany 25 marca 2021 roku i od tego czasu znajduje się w więzieniu.